Metsakinnistute ja kasvava metsa ost

Metsamaa ja metsa ost

Metsakinnistute ja kasvava metsa ost kogu Mandri-Eestis. Meie näol on tegu kodumaise metsafirmaga, mis tagab klientidele diskreetse teeninduse ja õiglase turuhinna. Juhul kui olete metsa müümas, siis küsige hinnapakkumist kindlasti ka meilt.

Metsakinnistute ost olenemata metsamaa pindala suurusest ja kasvava metsa sortimendist ning vanusest. Lisaks ostame kas osaliselt või siis tervenisti läbi raiutud metsakinnistuid, et neid tulevikus heaperemehelikult edasi majandada.

Metsakinnistu müük on võimalik ka juhul kui see on osaliselt kaetud rohu- või põllumaaga. Vajadusel on võimalik müüa vaid teatud osa kinnistust. Mõõdistustööd ja asjaajamisega kaasnevad kulud võtame enese kanda.
metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost

Metsakinnistu müük on võimalik ka siis kui sellel lasub hüpoteek. Samuti on võimalik müüa vaid metsamaa ja säilitada elamumaa koos rohu- ja põllumaadega.
kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost toimub lepingus määratud tingimustel. Metsaomanik müüb kokkuleppehinnaga metsamaal kasvavad puud ja säilitab maaomandi.
raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost tähendab seda, et metsamaal kunagi kasvanud mets on tänaseks päevaks kas osaliselt või siis juba täielikult maha raiutud. 
võsastunud maa ost

Võsastunud maa ost

Võsastunud maa müük viitab sellele, et tegu võib olla endise rohu- ja põllumaaga või kunagi raiutud metsamaaga, mis on praeguseks võssa kasvanud.

Raieõiguse ost

Raieõiguse ost toimub raieõiguse võõrandamise lepingus määratud tingimustel. Raieõiguse müük tähendab seda, et metsaomanik müüb oma metsamaal kasvavad raieküpsed puud metsaraie teostajale. Peale raietööde lõppu majandab ta oma metsa parima äranägemise järgi ise edasi.
 
Raieõiguse võõrandamise leping sätestab eraldised, kus metsaraiet läbi viiakse. Lisaks veel raietööde tähtaega ja erineva sortimendi tihumeetri maksumust ning maksetingimusi.
 
Leping sisaldab ka metsaveoks kasutatavate teede kasutamise korda ja tingimusi. Vajadusel veel hilisemat teede silumise kohustust ja metsamaterjali kokkuveoks kasutatud laoplatside korrastamist.
raieõiguse ost

Metsa uuendamine

Metsa uuendamine on metsaseaduse kohaselt metsaomanikele kohustuslik. Uuendamine peaks olema toimunud kahe aasta jooksul pärast lageraiet või metsa hukku.
Metsa uuendamine on lausa hädavajalik juhul kui metsaomanik soovib tulevikus metsa jätkusuutlikult ja kasumlikult edasi majandada. Erinevaid metsa uuendamise võtteid kasutatakse vähemalt 0,5 hektari suuruse pindalaga kaitse- ja tulundusmetsades. Hoiumetsades inimene metsa looduslikku uuenemisse sekkuda ei tohi.

Metsaomanik peab rakendama uuendamise võtteid, mis hiljemalt 5 aastat pärast raietööde lõppu on taganud uuenenud metsakultuuri tekke. 

Pakume metsaomanikele erinevaid metsa uuenemist soodustavaid teenuseid. Alates maapinna ettevalmistamisest, kuni istikute istutamiseni. Istutamisele järgneva kahe aasta jooksul oleme abiks nii nõu kui ka jõuga tärkava metsakultuuri hooldamisel.

Toetusi metsa uuendamiseks jagab Eestis Erametsakeskus.

Metsaraie

Metsaraie liigid jagunevad üldistatuna hooldus- ja uuendusraieteks. Hooldusraie eesmärk on eeskätt kujundada puistu liigilist koosseisu ja parandada selle kasvutingimusi. Hooldusraiete tulemusel paraneb nii metsa tootlikus kui ka selle kvaliteet.

Uuendusraie on levinuim raieviis raieküpses metsas. Uuendusraiete eesmärk on luua tingimused metsa uuendamiseks või puistu looduslikuks uuenemiseks. Uuendusraied jagunevad lage- ja turberaieteks.

Lageraie on metsaomanikule kõige tulutoovam metsaraie meetod. Lageraie käigus raiutakse enamus raieküpseid puid ning jäetakse kasvama vaid säilik- ja seemnepuud. Turberaie käigus raiutakse raieküpsed puud mitmes järgus ja hajusalt, et soodustada metsa looduslikku uuenemist.
metsaraie

Rohu- ja põllumaa ost

Ostame kinnistuid, mis koosnevad rohu- ja põllumaadest. Soovi korral on võimalik müüa vaid teatud osa kinnistust. Müük on võimalik ka hüpoteegi korral.

Rohumaade ost

Müügiks olevad rohumaad võivad tänaseks päevaks olla nii sööti kasvanud põllumaad kui ka haritud või harimata heinamaad.

Põllumaade ost

Põllumaa hind oleneb eeskätt selle viljakusest, asukohast ja põllumajandustehnika ligipääsetavusest.

Võssa kasvanud maa ost

Võssa kasvanud rohu- ja põllumaade ost kogu Mandri-Eestis. Kasvavat võsa kasutatakse puiduhakke tootmiseks. 
wro oü
OÜ WRO
Registrikood: 10984411
Anti Annom
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Telefon: +372 554 0020
Juriidiline aadress:
Tartu maakond, Tartu vald,
Tila küla, Pärna allee 20-2, 60532
© WRO OÜ | Kõik õigused on kaitstud | Veebilehe teostus: METSAOST.eu